Διαμάντια

Κάθε διαμάντι είναι μοναδικό. Καθένα αντικατοπτρίζει την ιστορία του, την επίπονη διαδρομή του από βαθιά μέσα στη γη μέχρι να καταλήξει ως ένα αντικείμενο λατρείας και στολισμού. Ωστόσο, όλα τα διαμάντια έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να τα συγκρίνουμε και να τα αξιολογούμε.

 • Βάρος σε Καράτια

  Ένα καράτι ισούται με 1 / 5 του γραμμαρίου σε βάρος. Κάθε καράτι διαιρείται σε 100 μονάδες - παρόμοια με τα λεπτά σε ένα ευρώ. Για παράδειγμα: 0.75ct. = 75 εκατοστά ή ½ ct. = 50 εκατοστά.

 • Καθαρότητα

  Η κλίμακα καθαρότητας περιλαμβάνει έντεκα κατηγορίες που κυμαίνονται από Flawless (δηλαδή χωρίς καθόλου εγκλείσματα) μέχρι I 3. Δεδομένου ότι τα διαμάντια παίρνουν την μορφή τους κάτω απο τεράστια θερμότητα και πίεση, τα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά τους είναι κοινά. Αυτά τα χαρακτηριστικά βοηθούν τους γεμολόγους να ξεχωρίσουν τα φυσικά διαμάντια από τα συνθετικά και τις απομιμήσεις, και να εντοπίζουν τις επιμέρους πέτρες. Υπάρχουν δύο τύποι χαρακτηριστικών καθαρότητας: τα εγκλείσματα και τα ελαττώματα - η διαφορά βασίζεται στις θέσεις τους. Τα εγκλείσματα περικλείονται μέσα σε ένα διαμάντι, ενώ τα ελαττώματα βρίσκονται στην επιφάνεια.

 • Χρώμα

  Η κλίμακα του χρώματος εκτείνεται από D (άχρωμο) έως το Ζ (ανοικτό κίτρινο ή καφέ). Κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει ένα φάσμα χρωμάτων και αποτελεί μέτρο του πόσο αισθητό είναι το χρώμα.

  Χρώματα διαμαντιών

 • Κοπή

  Η κλίμακα κοπής κυμαίνεται από Άριστη έως Κακή. Η ομορφιά των κατεργασμένων διαμαντιών έγκειται στην πολύπλοκη σχέση τους με το φως: το πώς το φως περνάει μέσα από την επιφάνεια, πώς διαθλάται μέσα στο διαμάντι, και πώς και με ποιά μορφή το φως επιστρέφει στο μάτι. Το αποτέλεσμα είναι μια απεικόνιση των τρίων παρακάτω χαρακτηριστικών: Φωτεινότητα ονομάζεται ο συνδυασμός του λευκού φωτός που αντανακλάται από την επιφάνεια και το εσωτερικού ενός διαμαντιού. Φωτιά ονομάζονται οι έγχρωμες λάμψεις που μπορούν να διακριθούν σε ένα διαμάντι. Λάμψη είναι η σπιρτάδα που βλέπετε σε ένα διαμάντι και ο συνολικός τρόπος που διακρίνονται οι φωτεινές και σκοτεινές περιοχές, εάν κοιτάξει κανείς ένα διαμάντι από επάνω. Οι αναλογίες των κατεργασμένων διαμαντιών επηρεάζουν την απόδοση του φωτός, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την ομορφιά και τη γενικότερη εμφάνιση. Διαμάντια με καλές αναλογίες βελτιώνουν την αλληλεπίδραση με το φως, έτσι ώστε να έχουν καλή φωτεινότητα, φωτιά, και λάμψη. Το σχήμα του διαμαντιού, το γυάλισμα και η συμμετρία επηρεάζει επίσης την ποιότητα κοπής, και λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ενός διαμαντιού.

 • Φθορισμός

  Πολλά διαμάντια εκπέμπουν ορατό φως όταν εκτεθούν σε υπεριώδη ακτινοβολία. Αν και ο φθορισμός δεν είναι παράγοντας στον καθορισμό του βαθμού του χρώματος ή της καθαρότητας, για σκοπούς αναγνώρισης μια περιγραφή του πόσο έντονος και τι χρώμα είναι ο φθορισμός είναι απαραίτητη.